Pandemien set slett ingen stoggar for etterspurnaden etter råstoff frå båtar som ”Manon”, som her fiskar etter makrell ved Shetland. Foto: Kurt Hage.
Pandemien set slett ingen stoggar for etterspurnaden etter råstoff frå båtar som ”Manon”, som her fiskar etter makrell ved Shetland. Foto: Kurt Hage.

Mot pelagisk rekord