Fylkesmannen i Vestland har oppheva kommunen sitt vedtak om at Sol-li må betala attende 1,4 millionar kroner i kommunal støtte for brot på barnehagelova.

Sol-li barnehage:

Fylkesmannen opphevar krav frå kommunen