Ein elev er smitta med covd-19, noko som fører elevane i trinnet i karantene den neste veka.
Ein elev er smitta med covd-19, noko som fører elevane i trinnet i karantene den neste veka.

Elev smitta: Trinn i karantene

Ein elev i åttandeklassen ved Austevoll ungdomsskule skal etter det Marsteinen erfarer vera smitta av covid-19. Elevane er i karantene fram til og med sundag 29. november.

Konstituert kommunalsjef Ida Heggholmen viser til kommunens heimeside, som stadfestar smitten. Det er 71 elevar og fem lærarar som er i karantene den neste veka.

Resten av skulen gjennomfører undervisninga som vanleg.