Bompengane vert avslutta natt til 17. november. Likevel ser det ut som trafikkantane kan ha betalt inn for mykje pengar. Betydelege summar, meiner Ferde, utan at dei sjølve vil konkretisera kva det betyr.
Bompengane vert avslutta natt til 17. november. Likevel ser det ut som trafikkantane kan ha betalt inn for mykje pengar. Betydelege summar, meiner Ferde, utan at dei sjølve vil konkretisera kva det betyr.

Bompengane borte tysdag