Hjørdis Rein Thomsen har vore psykisk sjuk i mange år no. No er ho frisk, har sambuar, barn og hus. Det einaste som manglar er å koma attende i arbeidslivet.
Hjørdis Rein Thomsen har vore psykisk sjuk i mange år no. No er ho frisk, har sambuar, barn og hus. Det einaste som manglar er å koma attende i arbeidslivet.

Tok kontroll over eige liv