Nils Tore Melingen i Biofeeder og Anita Melingen i Lighthouse Ship Management er sterkt kritiske til endringa i nettolønsordninga, som vil vera ei krevjande kursendring for mange reiarlag.
Nils Tore Melingen i Biofeeder og Anita Melingen i Lighthouse Ship Management er sterkt kritiske til endringa i nettolønsordninga, som vil vera ei krevjande kursendring for mange reiarlag.

Reduksjon i nettolønsordninga kritisk for Austevoll