Norvald Vassnes har fått dei velfortente medaljane sine etter tenesta i Tysklandsbrigade nummer 483, ein av dei fyrste.
Norvald Vassnes har fått dei velfortente medaljane sine etter tenesta i Tysklandsbrigade nummer 483, ein av dei fyrste.

Norvald fekk medaljar for innsatsen i Tyskland