Rapportane som er vortne offentlege etter at Marsteinen fekk medhald av fylkesmannen når det kom til hemmelegstemplinga av dei, teiknar eit bilete av ein organisasjon med lite tillit til kvarandre.

Arbeidsmiljørapportane:

Nær mistillit mellom rådmannen og kommunalsjefane