Det vert kanskje ikkje billegare å reisa med ferjene til og frå Austevoll frå 15. november, med mindre fylkeskommunen gjev garantiar eller forskotterer ferjeavløysingsmidlar. Illustrasjonsfoto: Geir Einarsen.
Det vert kanskje ikkje billegare å reisa med ferjene til og frå Austevoll frå 15. november, med mindre fylkeskommunen gjev garantiar eller forskotterer ferjeavløysingsmidlar. Illustrasjonsfoto: Geir Einarsen.

Krev stans i bompengane no