Gjengen fra "in the same boat" plukkar om lag eitt tonn plast og boss kvar dag medan dei er i Austevoll.
Gjengen fra "in the same boat" plukkar om lag eitt tonn plast og boss kvar dag medan dei er i Austevoll.

Generasjonen som ryddar opp etter den førre