Samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) skriv at fylkeskommunen pliktar å utbetala ferjeavløysingsmidlar til Ferde AS.
Samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) skriv at fylkeskommunen pliktar å utbetala ferjeavløysingsmidlar til Ferde AS.

Samferdslemininster Hareide:

– Fylkeskommunen pliktar å utbetala ferjetilskott