Kenneth Waggestad-Stoa (t.v) og Johan Abrahamsson såg stort potensiale i forslaga som kom fram i møtet.
Kenneth Waggestad-Stoa (t.v) og Johan Abrahamsson såg stort potensiale i forslaga som kom fram i møtet.

Eitt steg nærare aktivitetspark ved ungdomsskulen