Svein Storebø og Vidar Mjåtvedt har refleksen på, og ber deg om å gjera det same.
Svein Storebø og Vidar Mjåtvedt har refleksen på, og ber deg om å gjera det same.

Ber austevollingane ta ansvar

To sekund har bilisten på å sjå deg om du går i tettbygd, svartlagt strøk og ikkje brukar refleks.

 

Det er ikkje til å stikka under stol at hausten er kome til Austevoll. Mørket i kombinasjon med regn og gjenskin kan vera livsfarleg for mjuke trafikantar om dei ikkje brukar refleks. I dag er det den nasjonale refleksdagen, og politiet ber deg om å ta ansvar.

– Alle er nøydde til å ta refleks på jakker, sekkar, vesker og bagar. Det kan vera forskjellen på liv og død, seier trafikkansvarleg og politibetjent Svein Storebø i Austevoll-politiet. I fylgje Trygg trafikk brukar berre fire av ti vaksne refleks, og verst er menn på 30 år og eldre.

– Det er berre å gjera det til ei vane å bruka refleks i halvåret me no går inn i. Dagtid som kveld. Sjølv om det er lyst kan fotgjengarar koma brått for bilisten. Barnehagane er veldig flinke på å bruka den gule vesten heile dagen. Der har me alle litt å læra, seier politibetjenten.

Hugs lys på sparkesykkelen

Det vert stadig hyppigare bruk av syklar og el-sparkesyklar i Austevoll. Politiet ber store som små å syta for at dei er tilstrekkeleg synleg òg på to hjul.

– Ha fungerande lys på syklane, i tillegg til bruk av refleks. Det i kombinasjon med gangfart i det du passerer gåande, så kjem dette til å bli ein trygg og god haust langs vegen, seier Storebø. Han ber òg bilistane om å ta ansvar. Dei bør særleg vera ekstra varsame ved skulane. Politiet registrer framleis at det er sjåførar som ikkje tek tilstrekkeleg omsyn i desse områda. I fylgje Trygg trafikk vil ein bilist i 50 kilometer i timen, berre ha to sekund på å sjå deg om du ikkje har refleks, i motsetnad til 10 sekund ved bruk av det reflekterande stoffet.

– Det krev eit godt samarbeid mellom billist og mjuke trafikantar. Tilpass farten og ta det roleg. Hugs, det er kult å bruka refleks, avsluttar politifyrstebetjent Vidar Mjåtvedt.

Tips til refleksbruk

Jo meir refleks, jo meir er du synleg!

  1. Fest refleks på alle jakker og bagar
  2. Bruk refleks som beveger seg når du går, dei er mest synleg
  3. Heng refleksen i knehøgd
  4. Bruk to refleksar slik at du er synleg frå alle kantar
  5. Sjekk at refleksen ikkje er veldig ripete – då verkar ho dårlegare

PS: Visste du at du kan testa reflekseffekten ved å lysa på refleksen med ei lommelykt i eit mørkt rom?

Kjelde: Trygg trafikk