Hovudredningssentralen trur mange ferske båteigarar denne sommaren kan vere medverkande årsak til at det har vorte utløyst fleire aksjonar på grunn av førarlause farkostar på vatnet enn vanleg. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB / NPK
Hovudredningssentralen trur mange ferske båteigarar denne sommaren kan vere medverkande årsak til at det har vorte utløyst fleire aksjonar på grunn av førarlause farkostar på vatnet enn vanleg. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB / NPK

Båtar som slit seg, blir kostbart