Claus Lundekvam kan no dela røynslene sine frå å vera rusavhengig med austevollingar frå brukaren sin ståstad. Arkivfoto.
Claus Lundekvam kan no dela røynslene sine frå å vera rusavhengig med austevollingar frå brukaren sin ståstad. Arkivfoto.

Therese og Claus er rusta med erfaring