Foto: Istockphoto
Foto: Istockphoto

LESERINNLEGG:

Næringsutvikling på Haukanes og i Austevoll

Jeg er styreleder i selskapet som ønsker å starte næringsvirksomhet på Haukanes. Området er avsatt til “framtidig næringsverksemd” i kommuneplanen. Austevoll kommunestyre godkjente detaljreguleringsplanen den 18. juni 2020.

Det er innkommet noen få klager i saka. Det er en demokratisk rett å kunne fremme sitt syn – å klage. Den rettigheten støtter jeg fullt ut. Skal man vinne fram med klager er det en fordel for klager at de argumentene som hevdes er saklige. Det er de ikke i denne saken.

Ja, Haukanes er et spesielt område. Like spesielt som det meste av hele Austevoll kommune. Det er gjennomført store undersøkelser av dyktige folk. Undersøkelsene er dokumentert og tilgjengelige for alle. Av dem kan man lese at naturen på denne tomta finnes over alt på Austevoll. Dersom klagerne skulle få medhold, er konsekvensen at det nærmest ikke kan startes ny næringsvirksomhet på noe nytt sted på Austevoll. Austevoll blir et naturreservat. I så fall vil kommunen sakte men sikkert bli et slags folkemuseum hvor de gjenværende innbyggerne blir skuespillere. Gjerne i bunad. Det finnes mange slike steder allerede i Norge som tyskere, spanjoler og nederlendere kan besøke et par timer for å få sin dose av natur- og kulturromantikk. Det som kjennetegner disse stedene er at tiden har gått fra dem. De har ikke tilpasset seg utviklingen av samfunnet og verden for øvrig. De har levd i en slags silo. Ungdommen har flyttet ut, skoler lagt ned og ingen nye arbeidsplasser er skapt. De har ikke fulgt med i tiden! Den har gått fra dem.

Slik er ikke Austevoll i dag. Austevoll har fulgt med i tiden og tilpasset seg endringene langs kysten, i Norge og i verden usedvanlig godt. Austevoll er norgesmester i tilpasning til endrede rammebetingelser. Vis meg et øysamfunn som har gjort det bedre. Du finner knapt nok en fastlandskommune som har gjort det bedre enn Austevoll i de siste 50 år. Det er ulemper å være omgitt av hav på alle kanter, men austevollingene har snudd det til sin fordel. Austevollingen bestemte seg for å høste av havet på en bærekraftig måte. De gjør de hver dag hele året. År etter år. Derfor er det blitt velstand. Derfor kan de for eksempel ta seg råd til holde seg med en av landets beste restauranter.

Nå er en av næringene som Austevoll baserer velstanden sin på truet. Leting og utvinning av olje og gass har passert toppen og er på vei inn i solnedgangen. Heldigvis står velstanden i Austevoll på flere bein. Fiskeri og oppdrett. Her er det mange nye muligheter. La meg ta et eksempel. For våre kråkeboller får vi 1000 kroner per kilo. Behovet i Europa og Asia er mange tusen tonn i året uten at det blir press på prisen. Vi skal produsere 660 tonn pr år når vi er fullt utbygget. Økt trafikk sier klagerne. Ja, det blir det en varebil per dag. Tre tonn med fôr inn og tre tonn med levende kråkeboller ut. I tillegg til de som jobber på anlegget.

Klagerne kommer med påstander, vi engasjerer de beste fagfolka for å undersøke påstandene, de motbeviser påstandene. Klagerne kommer med nye påstander. På ny dokumenter vi at påstandene er uriktige og usaklige. Igjen nye påstander fra klagerne, ny utredning, ny sløsing av tid. Vi har engasjert eksperter som har doktor- eller mastergrad. Fagfolk som har sitt gode navn og rykte å ta vare på. Klagerne svarer med å mistenkeliggjøre dem. Ureint spill spør du meg.

Jeg skal ikke trøtte leseren med detaljer. Alle detaljene kan du lese på nettstedet til Austevoll kommune, så kan du selv lese klagene og våre tilsvar, for deretter gjøre deg opp din mening.

Sigurd Aase, Haukanes Maritime AS

Styreleder