May Iren Uglenes meiner at folk må få lov til det dei ynskjer for å ta vare på kulturarva. For henne er naustet i Melingsvågen vorte ein lidenskap.
May Iren Uglenes meiner at folk må få lov til det dei ynskjer for å ta vare på kulturarva. For henne er naustet i Melingsvågen vorte ein lidenskap.

– Må få lov til å halda liv i nausta