Arbeidet må dokumenterast og Sjur syner ein av fleire kontrollsedlar som må fyllast ut og arkiverast. Biltilsynet kan komma plutseleg og utan forvarsel, og då må alt vera i orden.
Arbeidet må dokumenterast og Sjur syner ein av fleire kontrollsedlar som må fyllast ut og arkiverast. Biltilsynet kan komma plutseleg og utan forvarsel, og då må alt vera i orden.

På jobb i Austevoll – Austevoll Auto

Held kontroll i mylderet av bildelar og kundar