Lokalt utbrot av covid-smitte. Sju er no stadfesta med viruset berre sidan torsdag. Illustrasjonsfoto: iStockphoto/stefanamer.
Lokalt utbrot av covid-smitte. Sju er no stadfesta med viruset berre sidan torsdag. Illustrasjonsfoto: iStockphoto/stefanamer.

Siste: Sju stadfesta smitta

Austevoll kommune melder at sju austevollingar er stadfesta smitta av covid-19-viruset denne veka. 35 personar på øyane våre og elleve personar i Bergen er sett i karantene.

Kommunen opplyser på eiga nettsida at dei denne torsdagen fekk prøvesvar som viste at éin austevolling var smitta av koronaviruset. Dei sette med ein gong i verk smittesporing, og smittekjelda er rekna for å vera kjent.

Frå måndag til fredag er 99 personar testa for koronaviruset i Austevoll.

I går kveld og i dag har kommunen mottatt prøvesvar som viser at seks personar har fått påvist koronasmitte, i tillegg til den eine personen som fekk påvist koronaviruset på torsdag. Personane som er smitta oppheld seg heimane sine, og det har ikkje vore trong for sjukehusbehandling.

Av dei som har fått påvist koronavirus er smittekjelda til eitt av tilfella førebels ikkje kjent.

Til saman er 46 personar bedne om å gå i karantene. 35 av desse oppheld seg i Austevoll og 11 i Bergen. I dag, laurdag, er det gjennomført ekstraordinær testing av 26 personar. Prøveresultata er venta i løpet av morgondagen, avsluttar kommunen i oppdateringa.