Ginen kom hem, kom brask og bram! Her hender Therese ei flaske over på trygg jord.
Ginen kom hem, kom brask og bram! Her hender Therese ei flaske over på trygg jord.

Medan me ventar på whiskyen