"Tjelden" ligg no til kai i Bekkjarvik med tekniske problem. Båten vil snarast vera  i rute att i morgon.
"Tjelden" ligg no til kai i Bekkjarvik med tekniske problem. Båten vil snarast vera i rute att i morgon. FOTO: Odd H. Opdal

M/S «Tjelden» innstilt tysdagen

Austevollsruta vil tidlegast vera oppe og gå att i morgon, onsdag.

– Om det vert med «Tjelden» eller ein annan båt, kan eg ikkje seia. Me vil nytta dagen og kvelden til å undersøkja saka vidare, seier maskinist Nils-Olai Solesvik.

– Kva skjer med skuleelevane som nyttar snøggbåten til skuleskyss?

– Dei vert henta av «Møkstranissen» på Storebø til vanleg tid.

«Tjelden» ligg no til kai i Bekkjarvik. Klokka 13.39 kom meldinga om at ruta er innstilt dagen ut grunna tekniske problem.

Driftsinspektør i Norled, Arve Finnvik, seier til Marsteinen at det vert sendt opp ein reservebåt frå Stavanger i kveld dersom ikkje problemet ved «Tjelden» vert lokalisert og løyst i løpet av dagen.