Tor Andreas Drivenes meiner handsaminga av fiskerikaiane i Salthella ikkje har vore god nok, og ynskjer at kommunen ser lenger enn 2038.
Tor Andreas Drivenes meiner handsaminga av fiskerikaiane i Salthella ikkje har vore god nok, og ynskjer at kommunen ser lenger enn 2038.

Fiskarlaget reagerer på sal av Salthella-kaiar