– Kan me koma att om elleve månadar og elleve dagar?
– Kan me koma att om elleve månadar og elleve dagar?

Epistelgjerningane

Berre ein hest?