Dei lærevillige ungdomane står i oppstilt formasjon når André gjev beskjedar.
Dei lærevillige ungdomane står i oppstilt formasjon når André gjev beskjedar.

Padleakrobatikk ved Spissøya