Bjellandsbrekka er ein av stadane det skrik etter utbetring, og fylkeskommunen er positiv til at Austevoll kan bidra på andre måtar enn bompengar. Foto: Geir Einarsen.
Bjellandsbrekka er ein av stadane det skrik etter utbetring, og fylkeskommunen er positiv til at Austevoll kan bidra på andre måtar enn bompengar. Foto: Geir Einarsen.

Håp for betre veg