– Studiar frå utlandet har vist at personar som har vore smitta av viruset, ikkje nødvendigvis dannar antistoff som hindrar at dei får det att, seier Inger Uglenes.
– Studiar frå utlandet har vist at personar som har vore smitta av viruset, ikkje nødvendigvis dannar antistoff som hindrar at dei får det att, seier Inger Uglenes.

– Ein kan godt ha litt Syden-skam