– Jo meir du spør, jo snarare finn du ut av at det ikkje er så ulikt å leva i heterofile og homofile forhold, seier Chanielle Leine (t.h). I fjor flytta ho til Bakkasund saman med kjærasten Charlotte Økland og barna Jenny og Ole.
– Jo meir du spør, jo snarare finn du ut av at det ikkje er så ulikt å leva i heterofile og homofile forhold, seier Chanielle Leine (t.h). I fjor flytta ho til Bakkasund saman med kjærasten Charlotte Økland og barna Jenny og Ole.

To mødrer for mangfald