Vikltforvaltninga i Austevoll er ikkje god nok, meiner Eidvin Haveland. Bøndene er på ingen måte samd med han. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.
Vikltforvaltninga i Austevoll er ikkje god nok, meiner Eidvin Haveland. Bøndene er på ingen måte samd med han. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.

Stor usemje om viltforvaltninga