Ein kjem langt med godt humør og hard innsats skal ein tru Johnny Rabben. Gjengen hans er tydeleg inspirerte.
Ein kjem langt med godt humør og hard innsats skal ein tru Johnny Rabben. Gjengen hans er tydeleg inspirerte.

Austevoll karateklubb:

Søkjer mental og kroppsleg meistring