”Gerdo” med rekordfangst på tobisen. 2550 tonn –med historisk høg pris på kjøpet.
”Gerdo” med rekordfangst på tobisen. 2550 tonn –med historisk høg pris på kjøpet.

”Gerdo” med rekordfangst

Det er godt med plass om bord i «Gerda Marie». Det betalar seg i fiskeriet etter tobis. I dag rapporterer dei inn norsk rekord for auksjon i ein og same landing.

2550 tonn tobis på tanken er den nye Noregsrekorden. Det var ei auke frå førre vekes landing av same fiskebåt. Legg ein til eit snittprisen så langt på den vesle botnlevande krabaten er heile 3,47 kroner kiloet, er det pene verdiar ”Gerda Marie” rapporterte inn til auksjon.

Kenneth Garvik i Noregs sildelagslag stadfestar rekorden. Dei har leitt attende i arkiva sine på 2000-talet, og har ikkje funne noko anna enn danske ”Gitte Henning” som selde til 2500 til norsk mottak for ein del år attende.

– Fiskeria har elles vore eventyrlege, med eit totalkvota på 250 000 tonn. Med rekordhøge prisar til mjøl- og olje betyr det at einskilde båtar berre på tobisfiskeria som tilsvarer dei årlege inntektene frå fiskeria, seier Garvik.

Om bord i ”Gerda Marie” fortel styrmann Jarle Sæle om eit fiskeri med flatt hav og minimalt med avbrot.

– Under dette fiskeriet nyttar me botntrål, så tobisen lever på botn eller grev seg ned i sand og mudder, seier Sele, som til vanleg arbeider på ”Havglans”. Denne båten har hatt havari, og dermed har austevollbåten vorte hyra inn for å ta kvotane for båten.