– Å henta ut problem i praksisen, få det inn i forskinga og deretter attende i praksis – det brenn eg for, seier Marit. Mang ein artikkel er vorten til på bordet frå besteforeldra.
– Å henta ut problem i praksisen, få det inn i forskinga og deretter attende i praksis – det brenn eg for, seier Marit. Mang ein artikkel er vorten til på bordet frå besteforeldra.

Forskar frå løo