– Om ikkje BOF gjer ein bedre jobb bør kommunen vurdera å overta huset, meiner Lars Erling Horgen.
– Om ikkje BOF gjer ein bedre jobb bør kommunen vurdera å overta huset, meiner Lars Erling Horgen.

Forfall på Horgo