17 ulovlege teiner innanfor verneområdet ved Trollsøy var dregne opp denne veka. Terje van der Meeren fekk løyve til å dra opp det ulovlege bruket.
17 ulovlege teiner innanfor verneområdet ved Trollsøy var dregne opp denne veka. Terje van der Meeren fekk løyve til å dra opp det ulovlege bruket.

Fann 17 ulovlege teiner i hummarverneområdet