Forskarane meiner dei fleste jegerane er flinke til ikkje å skyta mordyr med kalvar, men ser samtidig tydelege regionale skilnader og meiner at det framleis er viktig med haldningsskapande arbeid blant jegerane. (Foto: Kari Hamre/NPK)
Forskarane meiner dei fleste jegerane er flinke til ikkje å skyta mordyr med kalvar, men ser samtidig tydelege regionale skilnader og meiner at det framleis er viktig med haldningsskapande arbeid blant jegerane. (Foto: Kari Hamre/NPK)

Ekspertar vil ha færre hjortar på Vestlandet