Det er høg temperatur om hjort og beite i Austevoll om dagen. Det gjer at ordføraren sender saka om viltsamarbeid attende til rådmannen, og involverer kontrollutvalet. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.
Det er høg temperatur om hjort og beite i Austevoll om dagen. Det gjer at ordføraren sender saka om viltsamarbeid attende til rådmannen, og involverer kontrollutvalet. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.

Viltforvaltning:

Ber rådmannen vurdera andre løysningar