Markerte frigejringa og veterandagen: Vibeche Storebø, veteran frå FN-operasjonar i Bosnia.
Markerte frigejringa og veterandagen: Vibeche Storebø, veteran frå FN-operasjonar i Bosnia.

Veteran Vibeche heidra dei falne