Kommunalsjefane i kommunen har levert eit varsel retta mot rådmannen. Dette vart handsama politisk i eit gruppeleiarmøte, noko som Helge André Njåstad (Frp) meiner er både ulovleg og konstruert for å hindra innsyn. Verken rådmann Bjarte Madsen eller kommunalsjefane vil kommentera innhaldet i varselet.
Kommunalsjefane i kommunen har levert eit varsel retta mot rådmannen. Dette vart handsama politisk i eit gruppeleiarmøte, noko som Helge André Njåstad (Frp) meiner er både ulovleg og konstruert for å hindra innsyn. Verken rådmann Bjarte Madsen eller kommunalsjefane vil kommentera innhaldet i varselet.

Varslingssak mot rådmannen