Måndag byrja testing av covid-19 å gå føre seg i teltet utanfor legevakta på Storebø. Fram til lunsjtid i dag, var 20 personar testa i teltet. Her viser June Hevrøy Fondenes korleis ein hals-test vert gjennomført. Kollega Line Vik Dalseide er den heldige modellen.
Måndag byrja testing av covid-19 å gå føre seg i teltet utanfor legevakta på Storebø. Fram til lunsjtid i dag, var 20 personar testa i teltet. Her viser June Hevrøy Fondenes korleis ein hals-test vert gjennomført. Kollega Line Vik Dalseide er den heldige modellen.

Meir testing og mindre smitte