Regjeringa foreslår å innføre produksjonsavgift på laks, aure og regnbogeaure i statsbudsjettet for 2021. Illustrasjonsfoto: iStockphoto/piola666
Regjeringa foreslår å innføre produksjonsavgift på laks, aure og regnbogeaure i statsbudsjettet for 2021. Illustrasjonsfoto: iStockphoto/piola666

Kystkommunane nøgde med produksjonsavgift på oppdrett