Ordførar Morten Storebø (H) fekk berre ei stemme frå Renate Møgster Klepsvik (Frp) mot å stengja heile møtet i formannskapet. Både NRK og Bergens Tidende var til stades i byrjinga av møtet.
Ordførar Morten Storebø (H) fekk berre ei stemme frå Renate Møgster Klepsvik (Frp) mot å stengja heile møtet i formannskapet. Både NRK og Bergens Tidende var til stades i byrjinga av møtet.

Formannskap for stengde dører