Slik blir tilbygget sjåande ut. Prospekt av Urbanhus  .
Slik blir tilbygget sjåande ut. Prospekt av Urbanhus .

Byggjer kulturbygg i Kolbeinsvik