Caja Magnussen har lange dagar i studio, men har framleis ikkje gjeve ut songar. Fyrst må ho fullføra jakta på sounden sin.
Caja Magnussen har lange dagar i studio, men har framleis ikkje gjeve ut songar. Fyrst må ho fullføra jakta på sounden sin.

Artisten som veks i det skjulte