Omstridd slaktebåt får ikkje levere fisk til utlandet