Sentrumsplanen for Storebø var endeleg vedteke i går. Foto: Geir Einarsen.
Sentrumsplanen for Storebø var endeleg vedteke i går. Foto: Geir Einarsen.

Områdeplanen for Storebø endeleg vedteken