Avskoging er ein stor trussel for det biologiske mangfaldet i verda. Det aukar også risikoen for fleire pandemiar som covid-19. Arkivfoto: Lars M. Hjorthol / NTB scanpix/ NPK
Avskoging er ein stor trussel for det biologiske mangfaldet i verda. Det aukar også risikoen for fleire pandemiar som covid-19. Arkivfoto: Lars M. Hjorthol / NTB scanpix/ NPK

Ny forsking: Virusspreiing kjem av menneskeleg aktivitet