Mariann Hevrøy lever i isolat på Storebø bryggje til ho er heilt symtomfri. I ti dagar var ho så sjuk at ho ikkje visste kvar ho var. No håpar ho folk tek råda om sosial distansering på største alvor.
Mariann Hevrøy lever i isolat på Storebø bryggje til ho er heilt symtomfri. I ti dagar var ho så sjuk at ho ikkje visste kvar ho var. No håpar ho folk tek råda om sosial distansering på største alvor.

Mariann (62) kjempa for livet