DOF-konsernet har lenger å sigla mot tryggare hamn enn før koronakrisa og samanbrotet i etterspurnaden etter olje og gass. Likevel er økonomidirektør Hilde Drønen optimist på litt sikt.
DOF-konsernet har lenger å sigla mot tryggare hamn enn før koronakrisa og samanbrotet i etterspurnaden etter olje og gass. Likevel er økonomidirektør Hilde Drønen optimist på litt sikt.

Lyset i tunnellen er lenger borte