– Me tek framleis inn elevar, seier kulturskulerektor Audun Alvsåker.
– Me tek framleis inn elevar, seier kulturskulerektor Audun Alvsåker.

Ledige plassar i kulturskulen