Ragni Østervold på Austevollklinikken følar ho dett mellom to stolar og ikkje vert fanga opp av støtteordningane for næringslivet.
Ragni Østervold på Austevollklinikken følar ho dett mellom to stolar og ikkje vert fanga opp av støtteordningane for næringslivet.

Krisepakkane fangar ikkje opp dei minste