Gåt av: Helge Møgster. Arkivfoto.
Gåt av: Helge Møgster. Arkivfoto.

Helge Møgster går av som styreformann i DOF ASA